Opzeggen overeenkomst Novomatic


Bij Novomatic wordt veel met langdurige overeenkomsten gewerkt. In deze exploitatieovereenkomst is een opzeg termijn opgenomen. Dit houdt in dat je binnen een gestelde termijn de overeenkomst schriftelijk moet opzeggen middels een aangetekende brief. Wanneer je deze opzegging niet of niet op tijd doet, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt. Je overeenkomst wordt dan dus automatisch verlengt, vaak zonder dat je hier de juiste compensatie voor ontvangt.

Het is dus heel belangrijk dat de overeenkomst op tijd wordt opzegt, in de meeste overeenkomsten van Novomatic staat een opzegtermijn van zes maanden, echter zijn er ook versies van drie maanden en een jaar. Een overeenkomst mag je ook direct na ondertekening opzeggen, het is dus niet zo dat je perse hoeft te wachten tot dat de overeenkomst op zijn einde loopt. Wel moet je oppassen, als je geld hebt openstaan bij Novomatic, zoals achterstallige betalingen en/of een niet afbetaalde lening, dan kun je volgens hun overeenkomst niet opzeggen. Stuur je brief altijd aangetekend en vraag altijd om een schriftelijke bevestiging, met daarin de harde einddatum van de overeenkomst. Zo heb je een bewijs, dat de opzegging ook werkelijk is gedaan. Als je geen reactie krijgt op je opzegging dan is het verstandig om Novomatic nogmaals schriftelijk om een bevestiging van de opzegging te vragen.

Download hier: :
Model opzegging overeenkomst Novomatic

Heeft u vragen of wilt u advies? 073 – 599 4310