Kansspelbelasting


Als aanbieder van kansspelautomaten zijn wij bij wet verplicht kansspelbelasting af te dragen aan de belastingdienst. De kansspelbelasting wordt door ons ingehouden op het bruto spelresultaat (geldinworp minus geld uitbetalingen). Het huidige kansspelbelastingtarief is 30.1%. Ter verduidelijking hebben wij een rekenvoorbeeld voor u gemaakt.

InworpUitbetalingSpeelresultaatKansspelbelasingTe verdelen opbrengst
€ 4000,-€ 3000,-€ 1000,-€ 301,-€ 699,-

Het oorspronkelijke kansspelbelastingtarief van 29% (2008-2017) (tijdelijk) verhoogd met 1,1% tot 30,1%. Deze verhoging is door de overheid in het leven geroepen ter dekking van de derving die optreedt als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de maatregelen uit het wetsvoorstel inzake kansspelen op afstand (KOA). De staatssecretaris van Financiën heeft uitgesproken de intentie te hebben om het tarief terug te brengen naar 29%. De ingang van deze verlaging zal plaatsvinden zes maanden nadat maatregelen uit het wetsvoorstel KOA in werking zijn getreden. Deze zes maanden heeft de Kansspelautoriteit waarschijnlijk nodig voor de implementatie van de betreffende maatregelen. Volgens de huidige planning treedt de wet KOA op 1 januari 2021 in werking. Dan zou het tarief voor de kansspelbelasting vanaf 1 juli 2021 weer 29% bedragen.

Heeft u vragen of wilt u advies? 073 – 599 4310