Vergunning speelautomaten


Kansspelautomaten in Nederland mogen worden opgesteld in twee soorten gelegenheden, hoogdrempelige horecabedrijven en casino’s. In de Nederlandse horeca mogen maximaal twee kansspelautomaten worden geplaatst. Hier is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten voor nodig. Deze vergunning wordt afgegeven door de gemeente waar het horecabedrijf is gevestigd. Ook is een samenwerkingsverband met een speelautomatenbedrijf verplicht, dit bedrijf moet in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning, welke is afgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Dit bedrijf zorgt ervoor dat er speelautomaten worden geplaatst conform de Nederlandse wetgeving, ook voorziet deze in kwalitatief onderhoud van de machines. Dit is geboren uit het feit dat de Nederlandse overheid de speler wil beschermen.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning speelautomaten moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, echter hebben veel gemeenten lokaal gemeentelijk beleid met betrekking tot de vergunning speelautomaten. Het is raadzaam om met de betreffende gemeente in gesprek te gaan voor de aanvraag.

Landelijke voorwaarden:
✔ Een geldige drank- en horeca vergunning.
✔ Een hoogdrempelig of deels hoogdrempelig horecabedrijf.
✔ Op de aanvraag dient het speelautomaten bedrijf vernoemd te worden waarmee je gaat samenwerken.

Een deels hoogdrempelig horecabedrijf wordt een samengestelde inrichting genoemd, dit is bijvoorbeeld een horecabedrijf met afhaal activiteiten. Waarbij het restaurant of café gedeelte is afgescheiden van het afhaalgedeelte. Het laagdrempelige gedeelte is het afhaalgedeelte, het café of restaurant is hier het hoogdrempelige gedeelte. In het hoogdrempelige gedeelte mogen de speelautomaten opgesteld worden.

Aan samengestelde inrichtingen zitten behoorlijk wat eisen, ook gaat iedere gemeente anders om met deze gestelde eisen. Wij ondersteunen jou graag met de aanvraag, en de gemeentelijke regels.

Wil je meer weten over een vergunning speelautomaten? Wij adviseren jou vrijblijvend. Indien gewenst maken wij de de volledige vergunningaanvraag klaar, zodat je deze enkel hoeft te ondertekenen.

Boekel Gaming is in het bezit van een geldige exploitatievergunning afgegeven door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Onze exploitatievergunning (art. 30h WodK) is geregistreerd onder het nummer 1416. Al onze machines zijn conform de Nederlandse wetgeving. Bij storingen verhelpt onze eigen storingsdienst alle problemen snel en vakkundig.

Heeft u vragen of wilt u advies? 073 – 599 4310